Kot najditelj živali ste o tem dolžni v roku 24 ur obvestiti pristojno zavetišče. V kolikor je žival poškodovana to storite takoj na dežurno številko zavetišča ali s klicem na Center za obveščanje 112, ki vas bo povezalo z zavetiščem, ki je pristojno glede na občino v kateri je bila žival najdena. Zavetišče mora glede na Pravilnik o pogojih za delovanje zavetišč za zapuščene živali (11.člen) , zagotoviti namestitev živali v zavetišče v roku 24 ur po sprejemu obvestila, če gre za poškodovano žival, pa v roku 4 ur

Seznam zavetišč >>>

.

Zakaj moramo obvestiti zavetišče?

Zapuščenega mačka ali psa lahko išče njegov lastnik. Žival lahko ima katero od nalezljivih bolezni, ki se opazijo šele po nekaj dneh, v ta namen se mora žival ob prihodu v zavetišče namestiti v karanteno. Karantena pri mačkah traja 14 dni, pri psih pa 10 dni.

Kdo je odgovoren za skrb?

Pomembno je vedeti, da je vsaka občina, brez izjeme odgovorna za zagotavljanje oskrbe nikogaršnjih živali (pes, mačka) v zavetišču za zapuščene živali. Zakon o zaščiti hišnih živali v tretjem členu opredeljuje, da je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču.  31.člen tega istega zakona določa, da se zapuščeno žival namesti v zavetišče na območju občine, kjer je bila najdena, oziroma v zavetišče, s katerim ima ta občina sklenjeno pogodbo, kar pomeni da je vsaka občina dolžna zagotavljati namestitev zapuščene živali v zavetišču (mačke in psi).

Seznam zavetišč >>>

Kaj pa če je zavetišče polno?

Če je zavetišče polno, se imetnik zavetišča lahko dogovori z najditeljem ali drugo zainteresirano osebo, da le‑ta skrbi za žival v času, dokler je zavetišče polno, oziroma zaprosi za pomoč drugo zavetišče.
Če je občina zagotovila predpisano število mest za zapuščene živali, vendar zavetišče zapuščenih živali ne more sprejeti, uradni veterinar odredi namestitev živali v drugo najbližje zavetišče na stroške zavetišča, ki živali ne more sprejeti.
(Zakon o zaščiti hišnih živali, 31.člen)

Kaj pa, če je žival poškodovana?

Če je žival poškodovana, imetnik zavetišča zagotovi njen prevoz v veterinarsko ambulanto, po veterinarski oskrbi pa prevoz v zavetišče.

Kaj pa, če je žival agresivna?

V primeru, da je žival agresivna, najditelj ali imetnik zavetišča obvesti pristojno veterinarsko organizacijo. Enako se postopa v primeru, če se pri živali utemeljeno sumi na steklino.

Katere živali je zavetišče dolžno sprejeti?

Hišne živali so psi, domače mačke, sobne ptice, mali glodavci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki se vzrejajo ali redijo za družbo, varstvo ali pomoč človeku (5. člen Zakona o zaščiti hišnih živali). V kolikor ste našli poškodovano divjo žival se lahko obrnete na Azil za zapuščene divje živali Muta, v kolikor ste našli poškodovano ptico pa na  Društvo za opazovanje in preučevanje ptic (DOOPS)