25. člen (prehrana)

Psu je treba zagotavljati ustrezno prehrano, ki mora vsebovati vse potrebne snovi za njegov zdrav razvoj. Mlade pse do šestega meseca starosti se hrani vsaj trikrat dnevno, od šestega meseca do enega leta starosti vsaj dvakrat dnevno, odrasle vsaj enkrat dnevno, stalno pa morajo imeti na voljo pitno vodo.

26. člen (nega)

Psa je treba redno negovati in odstranjevati zajedavce kot so bolhe, klopi, gliste in trakulje.

27. člen (mladiči)

Mladičev ni dovoljeno odvzeti od psice pred dopolnjenim osmim tednom starosti.

29. člen (bivalni prostor)

Pes mora imeti ustrezen bivalni prostor, ki mu zagotavlja zaščito pred padavinami, vetrom, mrazom in sončno pripeko, preprečuje pobeg živali ter omogoča potrebno gibanje.

Psa ni dovoljeno nastaniti (zapreti) v prostor brez naravne svetlobe, kjer pes ne vidi svoje neposredne okolice, ali v prostor brez zadostnega zračenja.

Če pes biva zunaj, mora imeti pesjak in uto oziroma drugo enakovredno zavetje.

Če je zunanja temperatura nižja od 0°C, mora imeti pes na voljo primerno izoliran bivalni prostor. Psice z mladiči ter bolni psi morajo imeti na voljo bivalni prostor, v katerem temperatura ne sme biti nižja od 20°C.

V bivalnem prostoru psa ne sme biti snovi ali predmetov, na katerih bi se lahko pes poškodoval ali bi ogrožale njegovo zdravje.

Skrbnik mora bivalni prostor psa redno čistiti in dnevno odstranjevati iztrebke.

30. člen (privez)

Če je pes privezan, mora biti dolžina priveza, merjena pri tleh, enaka najmanj 3-kratni dolžini psa, merjeno od konice nosu do korena repa, vendar ne krajša od 3 metrov. Pes ne sme biti privezan z zatezno, bodečo ali pretesno ovratnico. Teža priveza ne sme presegati 1/12 teže psa.

Psov, mlajših od 6 mesecev, ter visoko brejih psic in psic z mladiči ni dovoljeno imeti privezanih, ampak morajo imeti zagotovljen ustrezen bivalni prostor, ki jim zagotavlja zaščito pred padavinami, vetrom, mrazom in sončno pripeko, preprečuje pobeg živali ter omogoča potrebno gibanje.

31. člen (pesjak)

Minimalna velikost pesjaka skupaj z uto glede na težo psa in število živali v pesjaku je:

Teža psaMinimalna površina pesjakaMinimalna višina pesjakaMinimalna širina pesjaka
do 24 kg6,0 m21,8 m2,0 m
od 24 do 28 kg7,0 m21,8 m2,0 m
od 28 do 32 kg8,0 m21,8 m2,0 m
nad 328,5 m21,8 m2,0 m

32. člen (pasja uta)

Pasja uta mora biti dovolj velika, da lahko pes v njej normalno leže, vstane ter se obrne oziroma mora biti vsaj velikosti, kot je določena tukaj:

Velikost psa – plečna višina v centimetrihVelikost ute (širina x globina x višina) v cm
do 55 cm100 x 60 x 55
od 56 do 65 cm150 x 100 x 70
nad 65 cm170 – 180 x 120 x 85

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so možna odstopanja glede velikosti pasje ute, če je omogočeno, da se žival nemoteno obrne, leže in vstane in če uradni veterinar pri izvajanju nadzora strokovno oceni, da odstopanje od predpisanih pogojev ne povzroča nepotrebnega trpljenja živali.

Pasja uta mora biti primerno izolirana in dvignjena od tal. Pasja uta mora biti dvoprostorska, razen če uradni veterinar pri izvajanju nadzora strokovno oceni, da to ni potrebno.