7. člen ZZZiv

Skrbnik živali mora živali zagotoviti:

 • bivališče, hrano, vodo in oskrbo na način, ki je glede na vrsto živali, pasmo, starost,
  stopnjo razvoja, prilagoditve in udomačitve primeren njenim fiziološkim in etološkim
  potrebam v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji;
 • svobodo gibanja, primerno živali glede na njeno vrsto, pasmo, starost, stopnjo razvoja,
  prilagoditve in udomačitve, ki preprečuje nepotrebno trpljenje;
 • dovolj prostora, če je privezana ali zaprta, glede na njene fiziološke in etološke
  potrebe v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji;…

8. člen ZZZiv

Bolne, poškodovane in onemogle živali morajo biti TAKOJ ustrezno oskrbljene. Zagotovljena mora biti ustrezna ločena namestitev bolnih, poškodovanih ali onemoglih živali.
Vse rejne in hišne živali morajo biti vsaj enkrat dnevno pod rednim nadzorstvom oskrbovalcev.

11. člen ZZZiv

Skrbnik hišne živali, mora z osamitvijo, kontracepcijo, STERILIZACIJO ali KASTRACIJO živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali oziroma tistih živali, katerim ne more ali noče zagotoviti oskrbe po tem zakonu…

27. člen ZZZiv

Zapuščenim živalim se zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču.