Prijava zlorabe živali

Če opazite zlorabo ali neustrezno ravnanje lastnikov s svojim psom, mačko ali ostalimi živalmi, nemudoma ukrepajte. Vaša naloga je, da po svojih najboljših močeh prekinete zlorabo in krivico, ki se jim dogaja. V kolikor ste tiho in gledate stran, ste ravno tako soodgovorni za dejanja, ki jim povzročajo trpljenje.

V kolikor opazite žival, ki je priklenjena na prekratki verigi, nima ustreznega zavetja pred vremenskimi vplivi, ni poskrbljeno za redne obroke in je žival prikrajšana za osnovne življenjske funkcije, opozorite (se poskusite pogovoriti z lastniki), če to ne zaleže obvestite društvo in UVHVVR.

Če ste priča fizičnemu nasilju nad živalmi ukrepajte takoj, obvestite lahko tudi Center za obveščanje (112) ali policijo.

Za sprejemanje prijav je pristojen Urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Prijavo pošljete na območni urad, ki je pristojen za področje, kjer se nahaja žival. Prijavo lahko podate v pisni obliki, preko elektronske pošte ali preko telefona.

Območne urade UVHVVR najdete tukaj. UVHVVR zagotavlja prijavljajočemu anonimnost, prijavo pa lahko podate tudi povsem anonimno.

Vsaka prijava pa mora vsebovati točen naslov kršitelja in objektiven opis stanja živali, zaželene so tudi fotografije stanja. Kopijo prijave je priporočljivo poslati tudi najbližjemu društvu/zavodu za zaščito živali.

Če ste v dvomih glede ustreznosti prijave, preberite kratek povzetek nekaj izmed členov Zakona o zaščiti živali (ZZZiv) in podrobnejših opredelitev, ki jih določa Pravilnik o zaščiti hišnih živali. V obeh opredelitvah so določeni zgolj minimalni pogoji za zaščito in dobobit živali.

Pogoje in določila glede ravnanja z hišnimi živalmi natančneje opredeljuje Pravilnik o zaščiti hišnih živali.

4. člen (naloge skrbnika hišne živali)

Skrbnik hišnih živali mora storiti vse potrebno, da zagotovi dobro počutje živali, ki so v njegovi oskrbi, in preprečevati vzroke, ki lahko povzročijo bolečine, poškodbe, bolezni ali motnje v obnašanju živali.

Skrbnik hišnih živali mora zagotoviti ustrezno namestitev in skrb za živali z upoštevanjem etoloških normativov glede na vrsto živali in še posebej zagotoviti:

  • kakovostno in količinsko ustrezno hrano in vodo;
  • ustrezno gibanje živali glede na vrsto;
  • ukrepe, ki preprečijo pobeg živali;
  • ustrezne bivalne pogoje in oskrbo v skladu s tem pravilnikom in predpisom, ki ureja bivalne razmere in oskrbo živali prosto živečih vrst živali.

Pogoji za posedovanje psov >>>

Pogoji za posedovanje domačih mačk >>>